PRÁZDNINOVÉ IV. IN LINE KURZY S REKORDNÍ ÚČASTI !

Velký zájem dětí a dospělých o prázdninové IV. IN LINE kurzy nás velmi potěšil, v letošním roce jsme zaznamenali na 7 kurzech až 269 účastníků! Je to povzbuzení k další práci v pokračování kurzů. V dalších kurzech uvažujeme také o využití nově otevřeného IN LINE sportovního areálu v Ostravě Zábřehu, který nabízí lepší zázemí pro zvyšování sportovních dovedností. Za úspěšnou realizaci kurzů patří poděkování zejména vedoucí Inline školy v Ostravě Mgr. Šárce Lettovské a jejímu instruktorskému týmu za jejich velmi pečlivě připravené kurzy, které vždy dokázaly zaujmout malé i větší zájemce o tento sport. Opětovně se potvrzuje, že pro mnohé účastníky je zapojení do odborně vedeného kurzu se sportovním instruktorem podmíněno příznivou cenou, a to v našem případě dobrovolným sponzorským příspěvkem na volnočasové aktivity spolku. Těmito příspěvky jsou pak společně se získanými dotacemi z veřejných zdrojů zajišťovány další volnočasové aktivity. Součástí už uvedeného projektu Sport pro všechny jsou skupinové návštěvy dětí sportovních center v Ostravě, zejména v podzimních chladnějších dnech, kdy venkovní sportovní aktivity dětí jsou už minimální. Proto náš projekt počítá s udržením pohybu dětí i v tomto období a nabízí skupinové návštěvy dětí sportovních center v Ostravě.

FOTO Z kurzu:

140921_INLINE_KURZY_II

 

Zájemci nechť si naplánují skupinovou sportovní aktivitu, např. spining, cvičení s míči, badminton apod. ve sportovním zařízení SAREZA nebo fitecentru a zašlou své návrhy na email osvolnycas@seznam.cz s uvedením základní školy, počtu dětí a vybranou sportovní aktivitou. Na vaše návrhy sportovních aktivit vám odpoví sportovní manažer projektu. Skupinové návštěvy je možné plánovat do konce listopadu 2014 a vyčerpání přidělených zdrojů na tento projekt. Skupinová návštěva sportovního centra se podílí příspěvku pro volnočasové aktivity spolku ve výši počet účastníků x 20,-Kč za každého účastníka. Do této aktivity se mohou zapojit pouze základní školy z městského obvodu Ostrava Jih. Své žádosti prosím posílejte, pokud nebude na našich stránkách uvedeno „STOP – KONEC PROJEKTU SPORT PRO VŠECHNY“. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Sportovní organizátoři:

Mobil: 607 825 600

Email: osvolnycas@seznam.cz

[ Všechny aktuality ]

Copyright © 2020 Spolek pro volný čas v Ostravě