PRÁZDNINOVÉ IN LINE KURZY BRUSLENÍ POPRVÉ V NOVÉM IN LINE PARKU

Příležitost pro děti a dospělé se naučit a získat nové dovednosti v In – line bruslení pod vedením sportovních instruktorů v novém In – line Parku v Ostravě nabízí už pátým rokem Spolek pro volný čas v Ostravě v rámci projektu „SPORT PRO VŠECHNY NA DUBINĚ XI. Spolek získal od Městského obvodu Ostrava Jih finanční příspěvek 5 tis. Kč na celý projekt, který zahrnuje ještě další aktivity, např. skupinové návštěvy školní mládeže sportovních fitcenter v Ostravě. Prázdninové in – line kurzy bruslení budou poprvé probíhat v novém In – line Parku U Cementárny v Ostravě Vítkovicích v prázdninových dnech 7., 8. 9., 28. a 30. července 2015 a 4. a 6. srpna 2015. Přihlášení do kurzu probíhá na internetových stránkách spolku www.osvolnycas.cz v odkazu „PŘIHLÁSIT SE“. Přihlášeným účastníkům budou emailovou nebo sms zprávou zasílány aktuální informace o konání in – line kurzů, jejichž plánované termíny mohou být z důvodu nepříznivého počasí ještě změněny. Poplatek účastníka za dvouhodinový kurz činí 50,- Kč, který slouží k dalšímu financování aktivit projektu. Organizačním zajištěním kurzů je pověřena In line škola Ostrava. Na Vaší účast se těší organizátoři akce.


[ Všechny aktuality ]

Copyright © 2020 Spolek pro volný čas v Ostravě