PODPORUJEME SKUPINOVÉ AKCE VE FITCENTRECH

V rámci realizace našeho projektu "Sport pro všechny na Dubině XI." nabízíme školní mládeži a dospělým příspěvek na skupinové návštěvy v libovolném sportovním centru v Ostravě. Maximální výše příspěvku na skupinu je 75% z celkové ceny návštěvy sport. centra. Příspěvek lze získat na všechny nabízené aktivity sportovních center pro mládež a dospělé, kromě relaxačních masáží apod. V předešlých ročnících byly návštěvy sportovních center hodnoceny pozitivně, proto s touto aktivitou máme zájem dále pokračovat, pokud nám v rozpočtu na uvedený projekt zůstávají volné finanční prostředky.

V případě Vašeho zájmu o skupinové návštěvy sportovních center v Ostravě, nechť zájemce - vedoucí skupiny zašle na manažera spolku email s plánovanou aktivitou. V emailu uvede název aktivity a sportovního centra, datum konání akce, předpokládaný počet 5-ti až 10-ti osob a celkovou cenu návštěvy fitcentra. Manažer spolku, do vyčerpání finančních prostředků na přidělenou aktivitu projektu, Vám následně do 5 dnů odsouhlasí Vaše požadavky o skupinová cvičení v ostravských fitcentrech.  Příspěvek bude proplacen v odsouhlasené výši po předložení dokladu o zaplacení skupinové návštěvy fitcentra.

Podmínkou účasti na této akci je zaslání žádosti do 20. listopadu 2015 a konání akce do konce listopadu 2015. Každý účastník této aktivity se spolupodílí na účasti návštěvy sportovního centra sponzorským příspěvkem ve výši 20,-Kč. Tento příspěvek bude hromadně předán vedoucím skupiny formou sponzorské smlouvy, která bude zaslána s potvrzením příspěvku na sportovní aktivitu. Sponzorské příspěvky budou opět použity v rámci projektu pro úhradu návštěv fitcenter. V případě dotazů k nabídce zapojení do projektu neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt na manažera spolku:

Email: osvolnycas@seznam.cz

Mobil:  722 222 264

[ Všechny aktuality ]

Copyright © 2020 Spolek pro volný čas v Ostravě