PRÁZDNINOVÉ SPORTOVNÍ KURZY 2016 - PŘÍSTUPNÉ PRO VŠECHNY !!!

1.  IN LINE KURZY S „BUĎ IN Line“ VE SPORTOVNÍM AREÁLU U CEMENTÁRNY

Na letošní prázdniny jsme opět připravili pro školní mládež a dospělé oblíbené sportovní kurzy, a to přístupné pro všechny !!! Už po šesté máme připraveny IN-LINE kurzy bruslení, tentokrát s instruktory Buď IN Line ve sportovním areálu U Cementárny v Ostravě Vítkovicích. Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně pokročilé k získání základních a nových dovednosti ke zvýšení bezpečnosti bruslení. Prázdninové IN-LNE kurzy bruslení jsou plánovány ve dnech 13. a 27. července a 2. a 10. srpna 2016 vždy od 17:00 hodin do 19:00 hodin. Zájemci o kurzy nechť si vytvoří účet v „rezervačním systému“ internetových stránek "Buď IN LINE" a následně si rezervují z přehledu aktivit vybrané termíny Prázdninových IN-LINE kurzů pro všechny !!! Přihlášeným účastníkům bude emailem zasláno potvrzení o rezervaci každého kurzu. V případě změny stanovených termínů in-line kurzů, např. z důvodu nepříznivého počasí, organizátoři kurzů zašlou účastníkům emailem nebo sms zprávou aktuální informaci o konání in-line kurzu. Poplatek účastníka za jeden dvouhodinový kurz činí 50,- Kč, který slouží k dalšímu financování aktivit projektu.

 2.  LEZECKÝ KROUŽEK PRO DĚTI LEZECKÉ STĚNĚ TENDON HLUBINA

O prázdninách navazujeme na dřívější velmi oblíbené návštěvy lanového centra na Landeku, a to zajištěním malého kurzu lezení pro školní mládež od 9 do 15 let na nové lezecké stěně Tendon Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic. Tento kurz je zaměřen na získání základních dovedností v horolezeckém lezectví v počtu tří 1,5 hod. kurzů ve dnech 11., 13. a 15. července 2016 od 9:30 hod. do 11:00 hodin. Zájemci nechť se registrují na stránkách spolku v odkaze „Přihlásit se“, po kterém obdrží další informace k organizaci kurzu. Příspěvek každého účastníka kurzu na 3 x 1,5 hod. lezeckého výcviku činí 200,-Kč.        

Upozorňujeme zájemce o prázdninové kurzy, že počet účastníků každého kurzu je v zájmu bezpečnosti a kvality jeho konání omezen a přihlášení zájemci nad stanovený počet kurzu budou vedení jako náhradníci. Prázdninové kurzy jsou realizovány v rámci projektu „SPORT PRO VŠECHNY NA DUBINĚ XII.“, na který spolek získal od Úřadu městského obvodu Ostrava Jih finanční příspěvek 10 tis. Kč na celý projekt. Projekt je dále spolufinancován sponzorskými příspěvky v rámci podporovaných aktivit spolku. Projekt zahrnuje ještě další aktivity, např. skupinové návštěvy školní mládeže sportovních fitcenter v Ostravě. Na vaší účast se těší organizátoři sportovních aktivit spolku.

[ Všechny aktuality ]

Copyright © 2019 Spolek pro volný čas v Ostravě