NÁVRH A PODPORA PROJEKTU - SPORTOVNÍ AREÁL INTEGROVANÉHO VÝJEZDNÍHO CENTRA OSTRAVA JIH PRO VŠECHNY !!!

Občanům na Dubině dlouhodobě schází venkovní sportovní hřiště, přitom nedávno bylo velmi kvalitní sportovní hřiště vybudováno v rámci výstavby nového Integrovaného výjezdního centra Ostrava JIH. Běžným pohledem sportovní hřiště není jejími uživateli tolik využíváno, aby nemohlo být za určitých podmínek využito občany z Dubiny. Proto v rámci inciativní akce našeho úřadu s názvem "společně tvoříme JIH !!!", je spolkem podporován níže uvedený projekt s názvem

Sportovní areál Integrovaného výjedního centra Ostrava JIH PRO VŠECHNY !!!   

Anotace návrhuNávrh projektu vytváří příležitosti trávení volného času pro školní mládež a dospělé na sídlišti Dubina, a to snadnějším vstupem do nového sportovního areálu Integrovaného výjezdového centra Ostrava JIH (IVC JIH) a rozšířením stávající sportovní infrastruktury v novém areálu o venkovní posilovnu.

Popis návrhu :  Stávající provozní řád sportovního areálu IVC JIH umožňuje jeho využívání především hasiči, městskými strážníky a školní mládeži z místní základní školy. Případné širší využití  je možné jen s písemným souhlasem velitele IVC JIH, k čemuž se jednotliví zájemci jistě nedostanou. Návrh projektu počítá s ochranou před poškozením sportovního zařízení a udržením pořádku v areálu, a to zřízením online registrace uživatelů s potvrzením podmínek provozního řádu areálu a zakoupením čipu pro vstupy do areálu přes elektronickou branku. Umístění venkovní posilovny v areálu bude nutné projednat s velitelem IVC JIH v návaznosti na hlavní funkci areálu pro požární výcvik hasičů. Venkovní posilovna by měla mít cca 10 – 15 ks sportovního zařízení, např. posilovací rámy na ruce, stupínky pro strečink, bradla, přeskokové kladinky, schody k posilování nohou, šplhací věž, žebřík na lezení, posilovací stroj pro hrudník, dolních končetin apod. Výběr vhodných sportovních zařízení je uveden ve fotogalerii projektu a je navrhováno ho projednat po schválení projektu se zástupci integrovaného centra, městské policie, základních škol a zástupci občanů podporující návrh projektu. Projekt naplňuje nově schválený Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017 - 2023, priorita Zdravé město, strategický cíl 6: „Kultivovat město pro život všech generací“.      

Jak využijí nápad obyvatelé místní části :  V současné době na sídlišti Dubina není občanům k dispozici žádné otevřené venkovní sportovní hřiště, jak je tomu např. v Hrabůvce, Zábřehu a Výškovicích. Využití zpřístupnění sportovního areálu IVC JIH místními občany je proto velmi pravděpodobné, neboť sportovní hala na Dubině v průběhu roku bývá dlouhodobě obsazená a pro jedince a neorganizované skupiny je příležitost jejího využití značně omezena. Širší využití sportovního areálu lze také očekávat neorganizovanými skupinkami ve fotbalu a dalšími vhodnými sportovními aktivitami v rámci naplňování volnočasových aktivit školní mládeže a dospělých, která jsou na Dubině dlouhodobě podporována místním spolkem, např. XIII. ročník projektu „Sport pro všechny na Dubině“.

[ Všechny aktuality ]

Copyright © 2020 Spolek pro volný čas v Ostravě