CHARAKTER ČINNOSTÍ SPOLKU

Spolek ve spolupráci s dalšími organizacemi z veřejného i podnikatelského sektoru usiluje o trvalé zlepšování podmínek bydlení občanů ve městě Ostrava. Činnosti spolku jsou směrovány zejména do městských sídlišť na zkvalitňování dopravní a sportovně rekreační infrastruktury včetně pořádání volnočasových a vzdělávacích aktivit pro školní mládež a dospělé. Spolek podporuje občanské iniciativy přispívající k celkovému rozvoji občanské společnosti ve městě Ostrava, a to od přípravy investičních záměrů v dopravě, kultuře, sportu a rekreaci až po realizaci společných projektů za účasti soukromého a veřejného sektoru, tzv. projektů PPP (Public Private Partnership)

O NÁS

Spolek se zaměřuje na:

- organizaci volnočasových aktivit pro neorganizovanou školní mládež a dospělé, a to pořádáním sportovně – rekreačních a poznávacích výletů a sportovních kurzů v outdoorových a indoorových sportech.  Volnočasové aktivity jsou realizovány v zájmu poznávání a udržování hodnot zdravého životního stylu všech věkových skupin,

- iniciaci a spolupráci při realizaci projektů se samosprávnými obvody statutárního města Ostrava, spolky, školami a dalšími organizacemi působícími v Ostravě, Moravskoslezském kraji a dalších krajích nebo regionech na území České republiky a Evropské unie.

- omezování negativního dopadu dopravy na městských silnicích v Ostravě, zejména v rozšiřování a zkvalitňování stávajícího stavu parkovacích ploch a podporovat výstavbu nových hromadných garážových stání,

- řešení problematiky bezpečnosti chodců a dopravní dostupnosti na městské silniční síti, tj. v zajištění průjezdného profilu pro sanitní, požární a servisní vozidla komunálních služeb včetně distribuce zboží do obchodní sítě ve městě,

- obohacení zeleně na městských sídlištích (dosadba dalších stromů, dosev trávníků),

- podpoře programů pro "-náctileté" zaměřené na vzdělávaní a přípravu jejich budoucího povolání,

- zřízení veřejně přístupného internetového připojení,

- výstavbu nových sportovně – rekreačních zařízení.

Copyright © 2019 Spolek pro volný čas v Ostravě